Mindre farligt än cigaretter, cigarrer och rör, men inte ofarliga

Trots behovet av ytterligare studier finns det nu bred enighet om att e-cigaretter, jämfört med traditionell konsumtion av tobaksvaror, säkerställer en betydande minskning av rökarens och de som bor bredvid (det verkar inte ha liknande effekter som andrahandsrök).

En studie som publicerades i februari 2017 i tidskriften Annals of Internal Medicine (finansierad av Cancer Research UK) har för första gången bekräftat att man överger den traditionella cigaretter till förmån för elektronik leder på ett avstånd av endast sex månader, en betydande minskning av cancerframkallande ämnen som finns i kroppen.

Men jämfört med tillverkarnas första försäkringar om den totala ofarligheten hos e-cigaretter och deras effektivitet som ett verktyg för att besegra nikotinberoende, förblir vissa frågetecken öppna som kräver ytterligare forskning. Han gjorde rubriker i 2016 en systematisk genomgång av alla studier som finns i den vetenskapliga litteraturen, publicerad i tidskriften Lancet Respiratory Medicine, eftersom man har kommit fram till att även användningen av den elektroniska cigaretten från Vape.se genom rökning – som inte alltid använder den med målet att sluta – som skulle associeras med en lägre chans att besegra nikotinberoende.